Γιατί ψυχρή έκθλιψη;

Η ψυχρή έκθλιψη είναι πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης παρόλο που η Ελλάδα έχει τις καλύτερες προδιαγραφές (τον ήλιο και την καλύτερη ποιότητα σπόρου) για την παραγωγή τέτοιων ελαίων.

Σε αντίθεση με τα κοινά εξευγενισμένα σπορέλαια, κατά την παραγωγή των οποίων το έλαιο θερμαίνεται στους 150 έως και 200οC και χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα για την εκχύλισή του, με την διαδικασία της ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ που εφαρμόζουμε το έλαιο παράγεται με απλή πίεση των σπόρων, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 40 οC και φιλτράρεται δίχως τη χρήση χημικών με απλά φίλτρα χάρτου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταστρέφονται τα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά του NA διατηρείται η οσμή και η γεύση του και να είναι υγιεινό. Η μέθοδος της ψυχρής έκθλιψης (αλλιώς, εξαγωγής ή πίεσης) είναι η πιο φυσική μέθοδος παραγωγής ελαίων. Δείτε τα προϊόντα μας: giachanas.gr/shop


Γιατί ψυχρή έκθλιψη;